PROVOZNÍ ŘÁD KURTU KOBYLISY

 • doba pronájmu trvá 55 miminut + 5 min. na úpravu kurtu
 • kurty bude možno využívat od 1. dubna do 31. října v časech od 7:00 do 20:00 hod. v pracovních dnech i o víkendech
 • pro veřejnost je možné hraní pouze v hodinách mimo tenisovou školičku a školu
 • závodní hráči Tenis Akademie Bálek mají přednostní právo na rezervaci tenisového kurtu

Rezervace tenisových kurtů

 • rezervace tenisového kurtu se provádí v horním menu v záložce "Rezervace kurt Kobylisy"
 • pro vstup do rezervačního systému je nutné se zaregistrovat a nabít si kredit (platnost kreditu je 6 měsíců)
 • rezervaci lze zrušit maximálně 5 hodin před začátkem rezervace, jinak je částka klientovi strhnuta dle platného ceníku jako uskutečněná rezervace
 • přehled o cenách jednotlivých hodin naleznete v záložce CENÍK
 • pokud si hráč koupí celosezónní vstup nebo si nabije kredit, druhý hráč na kurtě platí vždy polovinu kurtu dle platného ceníku
 • využití sprchy a šaten zdarma
Image

 

Povinná úprava tenisových kurtů

 • před každou tenisovou hrou je nutno suchý kurt nakropit!
 • po hře je každý povinen kurt po sobě upravit plochu nejprve srovnat dřevěným hrablem, poté upravit síťovačkou a to spirálově do středu kurtu
 • tuto úpravu plochy je nutno provést i po maximálně 2 hodinách souvislé hry
 • do doby pronájmu je zahrnuta i doba nutného úklidu kurtu
 • při nedodržení těchto pravidel je provozovatel oprávněn odmítnout následný pronájem tenisového kurtu danému uživateli

 

Užívání tenisových kurtů

 • tenisový kurt slouží pouze k tenisu, nelze je používat k provozování jiných míčových her (volejbal, nohejbal)
 • na kurt je vstup povolen pouze v tenisové obuvi - hladká podrážka bez výčnělků a dutin
 • na kurt i do šatny je zakázáno vodění psů, vjíždění a odkládání kol
 • při nedodržení těchto pravidel je provozovatel oprávněn ukončit daným uživatelům hru a vykázat je z kurtu či šatny
 • každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních
 • provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatně, či dalších prostorách areálu tenisového kurtu
 • návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu, jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob

 

Provozovatel tenisových kurtů

 • provozovatelem tenisových kurtů pro rok 2024 je pan Mgr. Miloslav Bálek
 • kontakt: +420 777 697 049